ماهی شمال

ماهی قزل آلا بشقابی_شهر پروتئین

ماهی جنوب

ماهی شوریده-شهر پروتئین

مرغ تازه

مرغ منجمد سایز-شهر پروتئین

مرغ قطعه بندی

ران مرغ بی کمر بی پوست تازه-شهر پروتئین

مرغ منجمد

مرغ منجمد شهر پروتئین

طیورها

غاز منجمد شهر پروتیئن

گوشت ها

ماهیچه گوسفندی-شهر پروتئین

فراورده پروتئینی

کالباس گوشت شهر پروتئین

گوشت گوساله

لاشه گوساله-شهر پروتئین

گوشت گوسفندی

لاشه گوسفند شهر پروتئین

برنج

برنج هاشمی گیلان-شهر پروتئین

ادویه جات

زردچوبه-شهر پروتئین

حبوبات

نخود-شهر پروتئین

سبزیجات

سبزی قورمه سرخ شده-شهر پروتئین

صیفی جات